Textruta:  Nättraby i Blekinge

 

Tid: Lördagen 28 och Söndagen 29 Januari 2023

Plats: N Jordövägen 8, 373 34 Nättraby. Blekinge

Kursledare: Jörgen Larsson, Lilian Carlsson,
Anne-Marie Carlsson, Annika Pettersson, Sanna Wistrand

 

Medlemmarna i Svenska Slagruteförbundet Anne-Marie Carlsson, Lilian Carlsson, Annika Pettersson, Sanna Wistrand och Jörgen Larsson bjuder in till slagrutekursdagar lördagen den 28 och söndagen den 29 januari 2023.
Kurserna genomförs i samarbete med Svenska Slagruteförbundet.

 

Lördagen den 28 januari 2023 inbjuder till en slagrutegrundkurs steg 1.

Målsättningen med slagrutekursen är främst att sprida kunskap om några av de vanligaste formerna av ”jordstrålning” (vattenådror, currylinjer, hartmanlinjer, leylinjer,sexkantsfönster)  samt att praktiskt öva på att mäta/lokalisera de platser där ”jordstrålning” finns
Under kursen ges också visst utrymme för kursdeltagarna att själva diskutera och aktivt bidra med kunskap och erfarenheter inom ämnet. Dagen innehåller aktiviteter främst inomhus och i viss mån utomhus, Anne-Marie, Lilian, Annika och Sanna medverkar under hela kursdagen.

 

9.00-9.15      Samling och närvaroregistrering

9.15-9.45      Inledning, presentation och praktiska frågor.
Information om Svenska Slagruteförbundet.
Övergripande teoriavsnitt om slagrutemätning och ”jordstrålning”.
Genomgång av olika redskap för slagrutemätning - Teknik/metoder för mätning/lokalisering av ”jordstrålning” (pekare, spett, träklyka, pendel m fl).

9.45-10.00    Förmiddagskaffe

10.00-11.45  Teknik/Mätning av vattenåder. Vi arbetar här med att bestämma läge, bredd, djup och vattenmängd, kvalitet för vattenådror (forts under eftermiddagen)
Mätning och lokalisering av frekvenspelare som sidoeffekter av vattenådror

10.45-12.15  Mätning av Hartmanlinjer och Currylinjer

12.15-13.00  Lunch

13.00-13.30  Mätning av Hartmanlinjer och Currylinjer (fortsättning)  

13.30-14.30  Mätning av vattenåder utomhus.
Här följer vi vattenådern uppströms för att se varifrån den kommer och vi studerar vart vattenådern tar vägen i nerströmsriktningen
I detta kursavsnitt går vi ut för att följa en vattenåder i verkligheten.
När vi är utomhus passar vi på att titta på några tecken i naturen som kan knytas till frekvens- och slagrutemätningen på platsen.

14.30-14.50  Mätning av sexkantfönster

14.50-15.10  Eftermiddagskaffe

15.10-16.00  Mätning av Leylinje

16.00-16.40  Mätning av kroppsaura
Genomgång av de olika auratyperna som finns runt vår kropp. Lokalisering/mätning av aura och dess utbredning. Identifiering av healingpunkter och studier av deras betydelse

16.40-17.00  Ny paus med förtäring om så önskas

17.00-17.30  Frågan om lokalisering av bostäder och sovplatser med tanke på ”jordstrålningens” möjliga effekter. Samtal och erfarenhetsutbyte

17.30-18.00  Summering av kursdagen. Samtal om uppkomna frågeställningar. .Erfarenhetsutbyte. Kursutvärdering

18.00 Kursavslutning

 

 

Söndagen den 29 januari 2023 inbjuder vi till slagrutekurs steg 2.
Där har vi en kort repetition av steg 1, tränar auraseende, mätning av vilka energier som påverkar din bostad och att störa av dessa. Lär dej om energierna i din kropp, hur ni kan ta bort och störa av de som påverkar er negativt. Tidigare liv, tekniker så ni kan finna var ni levt tidigare liv både tidsmässigt och plats. Planetursprung.

 

9.00-10.00    Repetition del 1. Slagruteteknik med klyka, enhandsslagruta, pekare, spett, pendel, muskeltest och att känna med händerna. Känna igen Curry-, Hartman-, Leylinjer och sexkantsfönster.

Förmiddagskaffe

10.30-11.30 Träna ditt auraseende

11.30-13.00 Mätning av vilka energier som påverkar dig i din bostad. Upptäck, bli medveten om och vid behov stör av.

13.00-14.00 Lunch

14,00-16.30  Lär dig om energierna i din kropp. Hur ni kan störa av och ta bort energier som påverkar er negativt. Vi lär ut olika tekniker att läka belastningsskador och gamla trauman.

Eftermiddagskaffe

17.00-17.30 Tidigare liv. Vi lär ut tekniker så ni kan finna var ni levt tidigare liv, både tidsmässigt och plats samt planetursprung.

17.30-18.00  Sammanfattning av dagen och förslag för del 3. Ex. Följa psi-spår, leta efter mineraler, försvunna saker o personer, hitta din bästa arbetsplats och viloplats, healing, symboler, stenarna o mineralernas magi, de olika religionerna och akupunktursystemets samband dvs Andens anatomi, hur man aktiverar och riktar fornlämningars energi, kyrkoenergierna, sjukdomsenergier, planetenergier på Jorden, torusenergier och blad i chakrans samband, försvar mot svartkonst, parallella dimensioner och multiuniversum, ockult kemi, H3-antenn de fyra elementet och kvantfysik, ljud- och färgterapi, ikoner, meditation, medvetande-utvecklingens sju steg, lära er mätsystemen Bovis- och Arne Grot-skalan etc

 

Förfrågningar angående grundkursen kan göras till:
Del 1Jörgen Larsson, Tingsryd, 070-6031644, jorgen.t.larsson@telia.com
Del 2 Lilian Carlsson tel 0709-300190, liliancarlsson22@hotmail.com

 

Det är två separata kursdagar där du kan gå en som passar dej men även båda dagarna.
Kursavgift 1000kr/dag

Anmälan till Sanna Wistrand 0705-713193 och anmälningsavgift på 400 kr/kurs betalas till Bg nr 372-7559, Omnibus Mundus
Anmälan är bindande och återbetalas ej.

 

Övernattningsmöjligheter finns på plats och då ta med luftmadrass o täcke o.d.

 

För mer info: https://www.slagruta.org/aktiviteter.html