Välkommen till
Svenska Slagruteförbundet!

Konvent 2022 på Ädelfors folkhögskola i Holsbybrunn.

adelfors


Vi firar SSF 40år

Preliminärt program, torsdag 26 maj

14.00 Inchekning
14.30 Konventet startar
15.00 Föreläsning. Finns det några hälsorisker med våra trådlösa nätverk?

Lena Hedendahl, pensionerad läkare och forskare
Hur fungerar den nya mobila tekniken med 5G och är det några skillnader i jämförelse med GSM, 3G, 4G och wifi? Kan den radiofrekventa strålningen från trådlös teknik påverka vår hälsa? Forskningsstudier på människor och djur som exponerats för radiofrekvent strålning visar bland annat. på en ökad risk för öppnad blodhjärnbarriär, oxidativ stress i cellerna, nedsatt immunförsvar och förmåga att reparera DNA-skador. Människokroppen har en fantastisk förmåga att anpassa sig till omgivningen, men när blir det för mycket?

18.00 Middag
19.30 Föredrag. Stjärnursprung

Lilian Carlsson och Ann-Marie Carlsson
För att kunna veta vem jag är, vart jag är på väg, finns det viktiga svaret vart kommer jag ifrån? Vi visar er hur ni via slagruta kan finna vägen tillbaks till ert ursprung, till den planet ni har koppling till. Vi har alla vandrat över stora vidder och då tycker vi det är kul att visa er vägen som ni gått för att kunna finna vad du egentligen gör här. Det svaret du finner, när du finner din planet. Din livs pusselbit i det gigantiska livspusslet. Medtag stjärnkarta och ladda helst ner en stjärnapp i mobilen.
21.30 Kvällsfika


Preliminärt program, fredag 27 maj

08.00-09.00 Frukost
09.00 Föreläsning
10.00 Föreläsning
12.00 Lunch
13.30 Kurser/Workshop

1. I Arne Groths fotspår - Thord Nilsson
2. Thothpendeln - Eva Svensson
3. Tankar om vatten. Doroteha Mumm

17.00 Middag
18.30-21.30 Kurser/Workshop
21.30 Kvällsfika

4. Att gå med slagruta - Britt-Marie Nordman
5. Kvantfysik, andlighet,holografi och samhällsbygge - Anita Wingefors
6. Symboler - Lilian och Ann-Marie Carlsson


Preliminärt program, lördag 28 maj

08.00 Frukost
09.00-12.00 Kurser/workshops

7. Slagrutekurs i att söka vatten - Jörgen Larsson
8. Sexkantfönster - Eva Svensson, Anne Björnberg och Thord Nilsson
9. Leylinjer - Ann Henemo och Roland Karlsson

12.00 Lunch
14.00 Årsmöte

Deltagande i årsmötet - endast för medlemmar. Rösträtt har den medlem som betalt medlemsavgift senast 4 veckor före årsmötet. Röstning genom fullmakt ej tillåten.
Kaffe efter årsmötesförhandlingarna.
Efter kaffet - Vi minns SSF 40 år - korta inlägg från medlemmar

18.00 Middag
20.00 Bokauktion.
Har du böcker inom våra områden får du gärna skänka till vår bokauktion.

Eventuellt fler SSF-minnen
Underhållning vid pianot: från klassiskt till gospel och blues, samt somligt med Anita Wingefors
Kvällskaffe när vi känner för det.


Preliminärt program, söndag 29 maj

08.00-09.00 Frukost
09.00-09.45 Föreläsning. Slagrutan är inte ensam
Agne Olausson
Den är ju bara en av många. Behövs instrument? Krav på instrument? Gör ditt instrument. Eller köp.
Eller är det du som är instrumentet? Du kanske behöver visare? Agne Olausson funderar.

10.00-11.45 Föreläsning. Multiversum och parallella världar
Magnus Lundström
Alla vetenskapskvinnor/män är inte helt förtjusta i idén om att det förutom vårt universum skulle finnas otaliga andra, i ett ofantligt multiversum. Men vad har fått vissa forskare att föreslå detta?
Vad är det för problem och teoretiska modeller som visar att ett multiversum borde kunna existera och går det överhuvudtaget att på något sätt konfirmera existensen av ett sådant? Eller stannar det helt enkelt vid spekulationer och hypoteser?

11.45 Konventet avslutas
12.00 Lunch


Information om kurser/workshops
Kurs 1. I Arne Groths fotspår - Thord Nilsson
Jag gick en första kurs för Arne Groth 1996 och har sedan dess jobbat en del med det han lärde ut. Jag tänkte ta upp lite grundläggande om frekvenser, sambandet mellan frekvens, våglängd och hastighet. Lite om hur man gör avstörningar med koppartråd, vad jag funnit om hur rutnäten, som bland annat innefattar curry- och hartmannlinjer ser ut. Hur man kan hitta rätt frekvens med hjälp av tongenerator samt lite experiment och mätningar som kan vara av intresse.

Kurs 2 Thothpendeln - Eva Svensson
Thothpendeln anses vara en av de bästa pendlarna. Den har inbyggda egenskaper. Den kan hitta, skicka och ta bort energier men också kopiera energier/egenskaper från en sak, plats etc och flytta över dem till en annan, t ex kopiera frekvenser från en ört, värktablett, plats, ordet "lycka" och sedan förflytta den egenskapen dit man vill, t ex ett glas vatten eller direkt till ett organ/kroppen. Den anses ge extra säkra svar på Ja-och Nej-frågor. Pendlar finns att köpa på kursen med Eva Svensson.

Kurs 3. Tankar om vatten - Dorothea Mumm
En filosoferande resa om vattnets betydelse för människan, en balansgång mellan dess kraft och förmågor, i all sin föränderlighet. Vi betraktar vattenriter genom tiderna, mystiska väsen i folkens legender, samt ser på tre alternativmedicinska metoder, hur de använder sig av vatten, och tillskriver det olika egenskaper. Också hör vi om Masaru Emotos upptäckter med nedfrusna vattendroppar. Till slut läses en vattenbetraktelse.

Kurs 4. Att gå med slagruta - Britt-Marie Nordman
Prova på att gå med slagruta och pekare. Alla är välkomna, även icke medlemmar. Britt-Marie Nordman med flera medlemmar visar funktion och användningsområden.

Kurs 5. Kvantfysik, andlighet, holografi och samhällsbygge - Anita Wingefors
Kosmiska villkor som jag förstått det, jämvikt, tillkortakommande, uppvaknande och inre kompass. Allas vårt unikum och ansvar i en uppgörelse som aldrig tidigare skådats på denna jord. Universums intresse och ibland dubbelbottnade agerande. Föreställningsseminarium med efterföljande dialog och meditation. Eventuellt någon blues och än mer meditation för än mer bearbetad förståelse. Avser också att berätta om mina konkreta ursprungsversioner.

Kurs 6. Symboler - Lilian och Ann-Marie Carlsson
Allt i livet handlar om symboler och myter. Vi drömmer, önskar, letar och kan till och med tillverka de kraftigaste symboler som bygger på helig geometri och krafter bakom det synliga. De första språken baseras på symboler. Tatueringar, smycken, kläder ja listan kan göras lång. Till och med all synlig materia bygger på det. Vi lär ut grunden i symboltolkning och försöker visa er funktionen av formerna i allt skapande i livets energidans. Så nu kan du lära dig vem och vad du väljer att vara.

Kurs 7. Slagrutekurs i att söka vatten med mera - Jörgen Larsson
Jörgen Larsson håller en slagrutekurs i att söka vatten med mera. Vi fokuserar på att lokalisera och analysera vattenådror och några av de vanligaste frekvensfälten i vår omgivning - curry- och hartmanlinjer. I kursen ingår teknik och metoder för att bestämma vattnets läge, djup, mängd, kvalitet och påverkan. Vi använder olika redskap - träklyka, pekare, spett, pendel. För denna utomhusaktivitet rekommenderas gummistövlar och annan lämplig klädsel.

Kurs 8. Sexkantfönster - Anne Björnberg, Thord Nilsson och Eva Svensson
Sexkantfönster är en stor sexkantig energiform med mycket speciella egenskaper. Arne Groth berättade om hur vi kan använda dem för healing av olika slag. Channie West har informerat om hur UFOS använder dem för att färdas hisnande snabbt i universum genom de "maskhål" som uppstår när sexkantfönstren är aktiva. Många slagrutemän har försökt utforska fönstrens olika egenskaper. Eva Svenson, Anne Björnberg och Thord Nilsson berättar och demonstrerar dem, även utomhus med slagruta. Du får självklart prova själv.

Kurs 9. Leylinjer - Ann Henemo och Roland Karlsson
Vad är en leylinje? Vid leylinjeknutpunkter skapas kraftplatser. Hur har de använts? Vart och hur hittar vi dem? Hur ser platserna ut? Varför ska vi besöka dem? Vad gör vi på platserna? Många frågor, som vi ska svara på. Ann har ägnat sig åt att besöka och kartlägga leylinjer och kraftplatser i många år med hjälp av bland andra Karl-Erik Johanssons leylinjekartor och "sitt seende". Praktiska mätningar av leylinjer utomhus. Ta med pekare, eller andra slagruteverktyg.Alternativ A
Torsdag 26/5 - söndag 29/5 t.o.m. lunch
Helpension i dubbelrum på folkhögskolan. Inkl. deltagaravgift. 4 150 kronor

Alternativ B
Torsdag 26/5 - söndag 29/5 t.o.m. lunch
Helpension i enkelrum på folkhögskolan. Inkl. deltagaravgift. 4 675 kronor

Alternativ C
Endast deltagaravgift. 900 kronor

Alternativ D Endast deltagande i årsmötesförhandlingar + kaffe 0 kronor

Alternativ E kurs 4 Att gå med slagruta. Gratis, Allmänheten inbjudes.

Alternativ F deltagande i enstaka kurs, kontakta medlemsregister.

fjaril