nr 62

Medlemmar får tidningen SLAGRUTAN hemskickad 4 gånger per år.

Betala medlemsavgiften till plusgiro 47 28 95-2, Svenska Slagruteförbundet
Lämna namn och adressuppgifter på inbetalningskortet eller lämna uppgifterna till medlemsregister@slagruta.org
Uppdaterad 20220908
Sidansvarig Anita Elmerfeldt

Medlemskap i SSF

Medlemsavgifter för kalenderår 2023

Medlemsavgift 375kr. Efter 1 juli är avgiften 200kr och då ingår 2 nummer av tidningen.

Familjemedlem på samma adress, utan egen tidning 100 kr.

Ungdom upp till 20 år 100 kr (uppge födelsedata).

Medlemmar utanför Sverige 475 kr.

För att delta i SSF:s aktiviteter krävs medlemskap.

Betala medlemsavgiften till plusgiro 47 28 95-2, Svenska Slagruteförbundet
Lämna namn och adressuppgifter på inbetalningskortet eller lämna uppgifterna till medlemsregister@slagruta.org. Ring medlemsregistret 0321-144 25 om du önskar få inbetalningskort. SSF följer gällande lagstiftning (GDPR) inom EU.

Som medlem får Du tidningen Slagrutan 4 gånger per år. Tidningen innehåller artiklar och notiser både för nybörjare och erfarna rutgängare. Slagrutan skrivs av rutgängare för rutgängare.

Du har möjlighet att delta i vårt årliga konvent.

Du får möjlighet att delta i utbildningar i olika ämnen som har med energier att göra en helg, en dag eller kanske en kväll.

Möjlighet att delta i eller kanske hjälpa till att göra lokala aktiviteter på eller i närheten av Din ort.

Möjlighet att träffa andra som använder de intuitiva metoderna och få tips och synpunkter.

Möjlighet att söka bidrag ur Egons fond.

Som medlem kan Du alltid känna Dig välkommen när Du träffar oss andra med samma intressen.

Kontakta Medlemsregistret för medlemsfrågor,

medlemsregister@slagruta.org