nr 62

Medlemmar får tidningen SLAGRUTAN
hemskickad 4 ggr per år.Betala medlemsavgiften till plusgiro 47 28 95-2, Svenska Slagruteförbundet
Lämna namn och adressuppgifter på inbetalningskortet eller lämna uppgifterna till medlemsregister@slagruta.org eller ring medlemsrgistret 0321-144 25Uppdaterad 20180115
Sidansvarig Anita Elmerfeldt

Medlemskap i SSFMedlemsavgifter för kalenderår 2018

Medlemsavgift 290kr alt halvår från 1/7 160kr.

Familjemedlem på samma adress, utan egen tidning 200 kr.

Ungdom upp till 20 år 100 kr (uppge födelsedata).

Medlemmar utanför Sverige 400 kr.

För att delta i SSF:s aktiviteter krävs medlemskap.Betala medlemsavgiften till plusgiro 47 28 95-2, Svenska Slagruteförbundet
Lämna namn och adressuppgifter på inbetalningskortet eller lämna uppgifterna till medlemsregister@slagruta.org eller ring medlemsrgistret 0321-144 25

Som medlem får Du tidningen Slagrutan 4 gånger per år.
Tidningen innehåller artiklar och notiser både för nybörjare och erfarna rutgängare. Slagrutan skrivs av rutgängare för rutgängare. 

Du har möjlighet att delta i vårt årliga konvent som genomföres torsdag - söndag under Kristi Himmelsfärdshelgen.

Du får möjlighet att delta i utbildningar i olika ämnen som har med energier att göra en helg, en dag eller kanske en kväll.
Möjlighet att delta i eller kanske hjälpa till att göra lokala aktiviteter på eller i närheten av Din ort.
Möjlighet att träffa andra som använder de intuitiva metoderna och få tips och synpunkter.
Möjlighet att söka bidrag ur Egons fond.

Som medlem kan Du alltid känna Dig välkommen när Du träffar oss andra med samma intressen.

Kontakta Medlemsregistret för medlemsfrågor,

medlemsregister@slagruta.org