Email till Styrelsen med tillägget @slagruta.org

Ordförande:
ordf

Redaktör:
redaktor

Webmaster:
webmaster

Medlemsregister:
medlemsregister

Kassör:
kassor

Sekreterare:
sekreterare

Hela styrelsen nås också på styrelse@slagruta.org

SSF Styrelse 2016


Ordförande Olle Versterberg.
Sekreterare Kristina Eliasson.
Kassör Anna Petersson.
Medlemsregistret Anita Elmerfeldt.
Ledamot / Redaktör Agne Olauson
Suppleant / Webmaster Roland Karlsson


Valberedningen:
Ann Henemo
Anne Björnberg
Britt-Marie Lundgren
mail: valberedningen(a)slagruta.org