Kontakt via e-mail

Ordförande:
ordforande@slagruta.org

Redaktör:
redaktor@slagruta.org

Webmaster:
webmaster@slagruta.org

Medlemsregister:
medlemsregister@slagruta.org

Kassör:
kassor@slagruta.org

Sekreterare:
sekreterare@slagruta.org

Hela styrelsen:
styrelse@slagruta.org

Valberedningen:
valberedningen@slagruta.org

SSF Styrelse 2021-2022


Ordförande Lilian Carlsson.
Sekreterare Kenth Johansson.
Kassör Kristina Eliasson.
Medlemsregistret Anita Elmerfeldt.
Ledamot / Redaktör Johan Eriksson.
Suppleant Siv Malm.
Supplenat Dorothea Mumm.
Webmaster Roland Karlsson


Valberedningen:
Agne Olausson
Ann-Marie Carlsson
Jörgen Larsson