Kontakt via e-mail

Ordförande:
ordf@slagruta.org

Redaktör:
redaktor@slagruta.org

Webmaster:
webmaster@slagruta.org

Medlemsregister:
medlemsregister@slagruta.org

Kassör:
kassor@slagruta.org

Sekreterare:
sekreterare@slagruta.org

Hela styrelsen:
styrelse@slagruta.org

Valberedningen:
valberedningen@slagruta.org

SSF Styrelse 2018


Ordförande Olle Vesterberg.
Sekreterare Kristina Eliasson.
Kassör Lisa Ånfalk.
Medlemsregistret Anita Elmerfeldt.
Ledamot / Redaktör Agne Olauson
Suppleant / Webmaster Roland Karlsson


Valberedningen:
Anne Björnberg
Ann Henemo
Britt-Marie Lundgren