KONTAKT VIA E-MAIL

Ordförande:
ordforande@slagruta.org

Redaktör:
redaktor@slagruta.org


Kommunikatör:
info@slagruta.orgWebmaster:
webmaster@slagruta.org

Medlemsregister:
medlemsregister@slagruta.org

Kassör:
kassor@slagruta.org


Sekreterare:
sekreterare@slagruta.org

Hela styrelsen:
styrelse@slagruta.org


Valberedningen:
valberedningen@slagruta.org

SSF Styrelse 2023

Ordförande Anne Björnberg.
Sekreterare Åsa Persson.
Kassör Christina Eliasson.
Medlemsregistret Anita Elmerfeldt.
Redaktör Johan Einarsson.
Kommunikatör Eva Svensson.
Suppleant Ulrika Sundqvist.
Webmaster Classe Hansson.


Valberedningen:
Ann-Marie Carlsson.
Jörgen Larsson.
John Backman