NYHET

Länkar till material om beskydd som det utlovades på konventet 2015.

Del 1

Del 2

___

NYHET under Aktiviteter

SSF's Konvent
5-8Maj 2016!

___framsida nr 77 web

Medlemstidningen Slagrutan nr 77

Välkommen till SSFs konvent
5 – 8 maj 2016

med årsmöte lördagen den 7 maj 2016 på Älvkarleby Turist & Konferenshotell i Älvkarleby

Älvkarleby Turist och Konferenshotell, byggt 1898,ligger där Dalälvens sista mäktiga fall mynnar ut i havet. Älvkarleby är en tätort i Uppsala län och ligger ca 15 mil norr om Stockholm och 2,6 mil söder om Gävle.
Klicka här för fullständig information.

Anmälningsblankett för utskrift

________________________________


Svenska Slagruteförbundet, SSF

är en 1982 bildad allmännyttig ideell förening som har till ändamål att väcka intresse för slagrutekonsten och verka för dess utveckling och spridande samt öka kunskapen om jordenergier och andra företeelser som kan påvisas med slagruta, pekare, pendel m.m. och som kan vara skadliga eller nyttiga för oss människor och djur.

Detta vill vi göra genom att
sammanföra slagrutegängare och underlätta deras utbyte av erfarenheter, informera om slagrutefenomenet och liknande företeelser dels genom tidningen Slagrutan och dels genom att informera och anordna kurser. Vi söker även samarbete med andra svenska och utländska sammanslutningar med liknande ändamål.

SSF har ingen koppling till någon religion eller politisk inriktning.

Välkommen att ta del av vår hemsida och kontakta oss gärna om medlemskap!

fjaril