NYHET

Aktivitets sidan är uppdaterad!


___

Lyssna på klingande stenen i Humlemåla. Upplagd november 2016. Länk nedan.

Klangsten___

Länkar till material om beskydd som det utlovades på konventet 2015.

Del 1

Del 2

___

ANNONS

Annons>

Välkommen till
Svenska Slagruteförbundet!

Vi letar mer än vatten!

charlotte slagruta

Svenska Slagruteförbundet, SSF

är en 1982 bildad allmännyttig ideell förening som har till ändamål att väcka intresse för slagrutekonsten och verka för dess utveckling och spridande samt öka kunskapen om jordenergier och andra företeelser som kan påvisas med slagruta, pekare, pendel m.m. och som kan vara skadliga eller nyttiga för oss människor och djur.

Detta vill vi göra genom att
sammanföra slagrutegängare och underlätta deras utbyte av erfarenheter, informera om slagrutefenomenet och liknande företeelser dels genom tidningen Slagrutan och dels genom att informera och anordna kurser. Vi söker även samarbete med andra svenska och utländska sammanslutningar med liknande ändamål.

SSF har ingen koppling till någon religion eller politisk inriktning.

Välkommen att ta del av vår hemsida och kontakta oss gärna om medlemskap!

fjaril