NYHET

Ändring i kurs delen på Konventet 2017! Se separat länk för ändringen!


___

Lyssna på klingande stenen i Humlemåla. Upplagd november 2016. Länk nedan.

Klangsten___

Länkar till material om beskydd som det utlovades på konventet 2015.

Del 1

Del 2

___

ANNONS

AnnonsVälkommen till SSFs konvent
25 – 28 maj 2017

med årsmöte lördagen den 27 maj 2017
på Hotell Vrigstad Värdshus i Vrigstad

Vrigstad ligger mitt i Småland utmed riksväg 30. Vrigstad är en ort med ca 1800 invånare. De över 250 fornlämningar som finns bevarade visar att Vrigstad tidigt var ett bygdecentrum.

Konventet är förlagt till Best Western Hotell Vrigstad Värdshus, ett modernt konferanshotell, mitt i Vrigstad. Alla medlemmar i Svenska Slagruteförbundet är välkomna att delta i programmet med föredrag, kurser m.m. som anordnas i samband med SSFs årsmöte 2017. Klicka här för information.

Ändring i Kursprogrammet på konventet 2017.


Anmälningsblankett

________________________________


Svenska Slagruteförbundet, SSF

är en 1982 bildad allmännyttig ideell förening som har till ändamål att väcka intresse för slagrutekonsten och verka för dess utveckling och spridande samt öka kunskapen om jordenergier och andra företeelser som kan påvisas med slagruta, pekare, pendel m.m. och som kan vara skadliga eller nyttiga för oss människor och djur.

Detta vill vi göra genom att
sammanföra slagrutegängare och underlätta deras utbyte av erfarenheter, informera om slagrutefenomenet och liknande företeelser dels genom tidningen Slagrutan och dels genom att informera och anordna kurser. Vi söker även samarbete med andra svenska och utländska sammanslutningar med liknande ändamål.

SSF har ingen koppling till någon religion eller politisk inriktning.

Välkommen att ta del av vår hemsida och kontakta oss gärna om medlemskap!

fjaril