Välkommen till Svenska Slagruteförbundet!

 

Vi hade fyra fantastiska dagar på 2023 års konvent!

akerbyhus hus alle
ovning utflykt utflykt
Erik Nygård


Mitt i Bergslagens natur med närhet till Nora i Örebro län finns Åkerby Herrgård.

Några av programpunkterna:
Auror och chakror - Eva Svensson
Att mäta med Bovisskalan och AGS - Sven-Åke Gunnarsson
Handens sång - Lilian och Anne-Marie Carlsson
Olika tekniker för att mäta - Eva Svensson
PSI-spåret - Thord Nilsson
Att gå med slagruta. Britt-Marie Nordman
Ta bort traumaringar - Anne Björnberg
Identifiering av örters hälsosamma frekvenser och kopplingar till organen - Thomas Tullholm
Hur vi hjälper Jorden att läka - Lilian och Anne-Marie Carlsson
Möte med naturväsen - Per-Uno och Jenny Fransson

Svenska Slagruteförbundet, SSF

är en 1982 bildad allmännyttig ideell förening som har till ändamål att väcka intresse för slagrutekonsten och verka för dess utveckling och spridande samt öka kunskapen om jordenergier och andra företeelser som kan påvisas med slagruta, pekare, pendel m.m. och som kan vara skadliga eller nyttiga för oss människor och djur.

Detta vill vi göra genom att
sammanföra slagrutegängare och underlätta deras utbyte av erfarenheter, informera om slagrutefenomenet och liknande företeelser dels genom tidningen Slagrutan och dels genom att informera och anordna kurser. Vi söker även samarbete med andra svenska och utländska sammanslutningar med liknande ändamål.

SSF har ingen koppling till någon religion eller politisk inriktning.

Välkommen att ta del av vår hemsida och kontakta oss gärna om medlemskap!