Du har kommit till Svenska Slagruteförbundet.

Nedan finner du info om Årskonventet vi hade under Kristi Himmelsfärdshelgen.

Foton kommer senare.


Konvent2024

Välkommen till Svenska Slagruteförfundets konvent 2024 i Malmköping
9 maj till 12 maj.

4 dagar med Föredrag och Kurser om Slagrutor, Chakror, Energier, Vattensökning, Naturväsen, Peru, Frekvensmaskiner, Leylinjer med mera.

Är du inte medlem i Svenska Slagruteförbundet ännu?

Då är priset endast 4600 kr för del i dubbelrum eller 5700 kr för enkelrum, inklusive medlemskap för 2024 i Svenska Slagruteförbundet.

I priset ingår Konventet med boende på hotell Malmköping, frukost, lunch, middag. och kvällsfika, samt alla Föredrag och Kurser.

I medlemskapet ingår bl a också gratis Zoomföredrag för medlemmarna samt 4 nr av tidningen Slagrutan.

Anmälan görs till med nedan blankett (scannad, fotograferad eller avskriven):
medlemsregister@slagruta.org

Betala avgiften till plusgiro 47 28 95-2, Svenska Slagruteförbundet. Swish 123 433 29 20 Lämna namn, e-mailadress och telefonnummer på inbetalningskortet.
Ring gärna och kolla om platser fortfarande finns kvar.

Anmälningsblankett

Läs mer här:
https://www.slagruta.org/konvent

Konventprogram pdf


Bilder från 2023 års konvent!

akerbyhus hus alle
ovning utflykt utflykt
Erik Nygård


Svenska Slagruteförbundet, SSF

är en 1982 bildad allmännyttig ideell förening som har till ändamål att väcka intresse för slagrutekonsten och verka för dess utveckling och spridande samt öka kunskapen om jordenergier och andra företeelser som kan påvisas med slagruta, pekare, pendel m.m. och som kan vara skadliga eller nyttiga för oss människor och djur.

Detta vill vi göra genom att
sammanföra slagrutegängare och underlätta deras utbyte av erfarenheter, informera om slagrutefenomenet och liknande företeelser dels genom tidningen Slagrutan och dels genom att informera och anordna kurser. Vi söker även samarbete med andra svenska och utländska sammanslutningar med liknande ändamål.

SSF har ingen koppling till någon religion eller politisk inriktning.

Välkommen att ta del av vår hemsida och kontakta oss gärna om medlemskap!